Δεν υπάρχει τρέχον τεύχος

Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν έχει δημοσιεύσει τεύχη.

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Δανιηλίς, 2009-2014,’ Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης.