Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δον Ζουάν,
Δανιηλίς, 2009-2014,’ Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης.