Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Εσπ., Χρ.
Δανιηλίς, 2009-2014,’ Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης.