Τεύχος 1 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο] PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Οδοί της πόλεως PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 3-20
Συνοικίαι PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 20-22
Πλατείαι PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 22-23
Εκκλησίαι PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 23-24
Δημόσιαι αρχαί και καταστήματα PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 24-28
Τράπεζαι PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 28
Ξενοδοχεία ύπνου PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 28-29
Εργολήπται - Μηχανικοί PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 29
Αντιπρόσωποι - Παραγγελιοδόχοι PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 30
Ναυλομεσίται - Εκτελωνισταί PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 31
Εφημερίδες PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 31
Λουτρά PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 31
Συμβολαιογράφοι PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 31-32
Δικηγόροι PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 32-36
Δικαστικοί άμισθοι κλητήρες Πρωτοδικείου Πατρών PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 36-37
Παθολόγοι - Ιατροί PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 37-38
Μαιευτήρες - Ιατροί PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 38
Χειρουργικαί κλινικαί PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 39
Καρδιολόγος - Οφθαλμίατροι - Παιδίατροι PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 39
Ακτινολόγοι PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 39-42
Φαρμακεία PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 42-43
Αρτοποιεία PDF
Κ. Γιακουμής σελ.43-46
Ενοικιασταί και επισκευασταί ποδηλάτων PDF
Κ. Γιακουμής σελ. 46
[Διαφήμισεις] PDF
Κ. Γιακουμής χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Δανιηλίς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2009- 2014 - Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη