Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Λουλούδης Θεόδωρο;
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: louloudis@pelop.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 2610969623
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upatras.gr