Τεύχος 5 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 5]
χωρίς σελ/μηση
Νομολογία Αρείου Πάγου: πολιτική PDF
Περ. Βάλβης, Μ. Ηλιάδης, Χρ. Κοκκόρης σελ. 33-34
Νομολογία Εφετείου Πατρών PDF
Μ. Χατζάκος, Ποταμιάνος σελ. 35-40


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή "Δανιηλίς"
© 2009-2019: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη