Τεύχος 13-14 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τευχών 13-14] PDF
χωρίς σελ/μηση
Νομολογία Εφετείου Πατρών PDF
Καράκαλος, Μομφερράτος, Σπιθάκης, Ποταμιάνος σελ. 84-96
Βιβλιοκρισία PDF
σελ. 96


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή "Δανιηλίς"
© 2009-2019: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη