Τεύχος 15-16 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τευχών 15-16] PDF
χωρίς σελ/μηση
Νομολογία Εφετείου Πατρών PDF
Καράκαλος, Μομφερράτος, Σπιθάκης, Ποταμιάνος σελ. 97-107
Γερμανική νομολογία PDF
Νίκος Γ. Αναγνωστόπουλος σελ. 107-108


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή "Δανιηλίς"
© 2009-2019: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη