Τεύχος 11-12 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τευχών 11-12] PDF
χωρίς σελ/μηση
Τα δικαστικά τέλη επί μη ποινικών υποθέσεων PDF
Γεώργιος Δυοβουνιώτης σελ. 73-74
Νομολογία Εφετείου Πατρών PDF
Σπιθάκης, Ζηλήμων, Μομφερράτος, Ποταμιάνος σελ. 74-84


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή "Δανιηλίς"
© 2009-2019: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη