Τεύχος 19-20 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τευχών 19-20] PDF
χωρίς σελ/μηση
Νομολογία Αρείου Πάγου: πολιτική PDF
Περ. Βάλβης, Αδ. Πετρίτσης, Παπαδόπουλος σελ. 121-123
Νομολογία Εφετείου Πατρών PDF
Καράκαλος, Σπιθάκης, Μ. Χατζάκος, Αντωνόπουλος σελ. 123-129
Νομολογία Πρωτοδικείου Πατρών PDF
Αλεξ. Γεωργόπουλος, Ν. Μαρκόπουλος σελ. 130-131
Ακυρότης φυλακίσεως και επίσχεσις PDF
Αλεξ. Γεωργόπουλος σελ. 131-132
Τοις συμβολαιογράφοις PDF
Αθηνόδωρος Σωτηριάδης σελ. 132
Διάφορα PDF
σελ. 132


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή "Δανιηλίς"
© 2009-2019: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη