Σχετικά με το Open Journals System

Το περιοδικό αυτό χρησιμοποιεί το Open Journal Systems 2.3.7.0, το οποίο είναι ένα λογισμικό διαχείρισης και δημοσίευσης περιοδικών εκδόσεων ανοικτού κώδικα, που έχει αναπτυχθεί, υποστηρίζεται και διανέμεται ελεύθερα από το Public Knowledge Project κάτω από την αδειοδότηση GNU General Public License.

OJS Διαδικασία Επιμέλειας και Δημοσίευσης