Πολιτικές Σύνταξης

Πολιτικές ενότητας

Άρθρα

-

Έχει επιλεγεί Ανοικτές υποβολές Έχει επιλεγεί Έχει ευρετηριαστεί Έχει επιλεγεί Έχει αξιολογηθεί
 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.