Ομάδα Εργασίας

Επιστημονική Επιμέλεια - Συντονισμός

Σχεδιασμός- Ανάπτυξη - Διαχείριση Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

  1. Γιάννης Τσάκωνας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Βασίλειος Μπαρκαγιάννης, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
  3. Φιερούλα Παπαδάτου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών
  4. Παναγιώτης Γεωργίου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιμέλεια-Διαχείριση Περιεχομένου

  1. Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
  2. Βασίλης Κυριαζής, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009Ψηφιακή Συλλογή "Δανιηλίς"
© 2009-2019: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη