Τεύχος 1 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 1] PDF
χωρίς σελ/μηση
Χρονολογίαι PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του 1905 PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Πίναξ εορτών καθ’ ας δεν εργάζονται τα δημοτικά σχολεία PDF
Ν. Παπαμιχαλόπουλος χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος PDF
χωρίς σελ/μηση
Φεβρουάριος PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάρτιος PDF
χωρίς σελ/μηση
Απρίλιος PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάϊος PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούνιος PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούλιος PDF
χωρίς σελ/μηση
Αύγουστος PDF
χωρίς σελ/μηση
Σεπτέμβριος PDF
χωρίς σελ/μηση
Οκτώβριος PDF
χωρίς σελ/μηση
Νοέμβριος PDF
χωρίς σελ/μηση
Δεκέμβριος PDF
χωρίς σελ/μηση
Νόμοι περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαίδευσης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17-67
Πίναξ τελών χαρτοσήμου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 67
Διάταγμα περί συντάξεων πολιτικών υπαλλήλων PDF
Ε.Α. Σίμος σελ. 68-69
Κατάστασις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 70-71
Η εν Κρήτη εκπαίδευσις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 72-93
Νόμος περί οργανισμού της δημόσιας εκπαιδεύσεως PDF
Α. Βορεάδης σελ. 94-120
Η εν Κύπρω εκπαίδευσις PDF
Κ.Ε. Σπένσερ σελ. 121-142
Σαμιακή νομοθεσία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 143-158
Περί διδακτικών βιβλίων της τε δημοτικής και της μέσης εκπαιδεύσεως PDF
Δημήτριος Γ. Πετρίδης σελ. 159-162
Διάταγμα περί διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1896-1897 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 163-171
[Επιστολή - Ο επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων Αττικής] PDF
Σπυρ. Κ. Προφαντόπουλος σελ. 172-186
[Επιστολή - Προς τους κατά τον Νομόν Αργολίδος και Κορινθίας κ.διευθυντάς σχολείων] PDF
Σπ. Χασιώτης σελ. 186-189
[Επιστολή - Προς όλους τους δημοδιδασκάλους αμφοτέρων των φύλων του Νομού Αχαϊας PDF
Γ. Χαραλάμπους σελ. 189-191
[Επιστολές] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 192-244
Υποδειγματική διδασκαλία: το γράμμα Φ PDF
Σωτήριος Δ. Ψαρός σελ. 245-251
Υποτύπωσις διδασκαλίας αριθμητικής: ο αριθμός 4 (έννοια αυτού) PDF
Βασίλειος Γ. Παπαγεωργίου σελ. 251-261
Πραγματογνωσία: περί ιού PDF
Ν. Πεμπλής σελ. 262-267
Ανάγνωσις εν τη Γη τάξει του Δημοτικού PDF
Κοσμάς Σπανίδης σελ. 268-275
Ανάγνωσις εν τη Γη τάξει: έκθεσις περί του τρόπου διδασκαλίας της αναγνώσεως εν τη Γη τάξει του δημοτικού σχολείου PDF
Κωνστ. Ν. Κωστόπουλος σελ. 276-281
Αριθμητικής: περί κλασματικής μονάδος και κλασματικού αριθμού PDF
Παναγ. Δ. Λιβαδάς σελ. 281-285
Εισαγωγή εις σχέδιον διδασκαλίας: μαθήματος εκ της γραμματικής PDF
Παναγιώτης Γ. Λιβαδάς σελ. 285-289
Υποδειγματική διδασκαλία γεωγραφίας εν τη Δ’ τάξει PDF
Ιωάννης Ραϊμόνδος σελ. 290-297
Ελληνικής ιστορίας: αναλυτική έκθεσις περί του τρόπου της υποδειγματικής διδασκαλίας περί Ρήγα του Φεραίου PDF
Κ. Χρηστίδης σελ. 297-304
Υποδειγματική διδασκαλία περί οράσεως: έκθεσις περί του τρόπου της διδασκαλίας PDF
Ιωάννης Φωτεινός σελ. 305-309
Φυσικής πειραματικής (Ανάλυσις της πείρας των μαθητών) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 309-314
Γυμναστική: έκθεσις περί του τρόπου διδασκαλίας της γυμναστικής PDF
Κωνστ. Ν. Κωστόπουλος σελ. 314-317
Τύποι εγγράφων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 317-332
[Επιστολή] PDF
Α. Μομφεράτος σελ. 333-336
[Επιστολή] PDF
Στέφ. Μ. Παρίδης σελ. 337-338
Πίνακες στατιστικοί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Γενική κατάστασις της δημοτ. εκπαιδέυσεως εν Ελλάδι PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνες] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Πίνακας Περιεχομένων] PDF
σελ. χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή "Δανιηλίς"
© 2009-2019: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη