Προτάσεις για το δημοτικό τραγούδι

Σωκρ. Λ. Σκαρτσής

Περίληψη


Μέρος 1: "Το δημοτικό τραγούδι δεν έχει μελετηθεί". Μέρος 2: "Το δημοτικό τραγούδι μπορεί να μελετηθεί".

Λέξεις κλειδιά


δημοτικό τραγούδι

Πλήρες Κείμενο: PDF

Refbacks

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν refbacks.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών