Τόμ. 1, Αρ. 6 (1973)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εξώφυλλο PDF
Πάλι "Υδρία"… PDF
Σωκράτης Λ. Σκαρτσής 1-2
Μελέτη ποίησης PDF
[ανυπόγραφο] 2-5
Μελέτη γλώσσας PDF
[ανυπόγραφο] 5
Λευτέρη Πούλιου: "Ποίηση, 2" (1973) PDF
Αντρέας Μπελεζίνης 5-11
Το έπος του Γιλγαμές (β΄) PDF
[ανυπόγραφο] , Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 11-13
Το παιδί PDF
Ομάχα , Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 14
Μια παράδοση PDF
Θ. Τρούπης 14
"Μελέται της Βουλευτικής Ευγλωττίας υπό Γ. Τερτσέτου εις το Αναγνωστήριον της Βουλής- κατά το 1848" PDF
Γ. Τερτσέτης, Σπ. Λουκόπουλος 15
[άτιτλο] PDF
Όμηρος 15-16
Κύκλια έπη PDF
[ανυπόγραφο] 16-17
Βυζαντινή ποίηση PDF
[ανυπόγραφο] 17-18
Πτωχοπρόδρομος PDF
[ανυπόγραφο] 18-20
Λάμπρος, Το εσπέρας της Λαμπρής PDF
Δ. Σολωμός 20
Δημοτικά PDF
20-21
Τρία ποιήματα PDF
Τερέζα Σινιγάλια 21
Μάρμαρα στα Ψηλαλώνια PDF
Κώστας Στρατηγόπουλος 21
Το κήρυγμα του Κοσμά του Αιτωλού PDF
Άρης Δρουκόπουλος 22-26
Θέματα Ιστορίας: Λικίνιος Μουκιανός PDF
Βασ. Λ. Λάζαρης 26-27
Vasko Popa PDF
[ανυπόγραφο] 27
Βαθιά μέσα μας PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 27
Ένα φαντασμένο λάθος PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 27-28
Κεφάλι χωρίς πατρίδα PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 28
Δράκοντας μέσα στη μήτρα PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 28
Ο θάνατος του αστρολόγου PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 28
Τίποτα PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 28
Στην αρχή PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 28-29
Μετά την αρχή PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 29
Μες στον ήλιο PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 29
Υπόγεια PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 29
Στο φεγγαρόφωτο PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 29
Πριν απ' το τέλος PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 29
Στο τέλος PDF
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 29
Από τη σπηλιά μέχρι την εκκλησιά PDF
Βασίλης Τσονάκας 30-31
[άτιτλο] PDF
Chi Juan, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 31-32
Το σπίτι και το έλεος PDF
Άγγελος Φώτιος Πασχαλάς 32
Άγγελος Φώτιος Πασχαλάς PDF
Σωκρ.Λ. Σκαρτσής 33-37
Κανάλια: 1 PDF
Βασίλης Τσονάκας 37-39
Τέσσερα ποιήματα PDF
Λάμπρος Χαλικιάς 39
Μίμηση PDF
Λάμπρος Χαλικιάς 39-40
Αντιποίημα PDF
Αντώνης Ελευθεριώτης 40
Στιγμιότυπο PDF
Αντώνης Ελευθεριώτης 40
Στη θάλασσα… PDF
Αντώνης Ελευθεριώτης 40
"De bello civili" PDF
Αντ. Η. Σακελλαρίου 41-43
Έξι ποιήματα PDF
Παν. Χαλούλος 43
Έξι τρίστιχα PDF
Παν. Κερασίδης 43
Σημειώσεις κριτικής: "Παγκόσμιος Ελληνοδείκτης"-Πάτραι 1972, του Κώστα Ν. Τριανταφύλλου PDF
Α.Φ . Πασχαλάς 44-45
Γράμματα στην "Υδρία" PDF
45-48
[άτιτλο] PDF
Α. Φ. Πασχαλάς 48-49
Βιβλία που πήραμε PDF
Σωκρ. Λ. Σκαρτσής 49-50
[διαφήμιση] PDF
51
[διαφήμιση] PDF
52
Δημοτικό PDF
[ανυπόγραφο] verso
[διαφήμιση] PDF
53
Περιεχόμενα PDF
verso
[διαφήμιση] PDF
οπισθόφυλλο


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών