Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκαρτσής, Σ. Λ.
Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών