Τεύχος 1 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 1]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Χρονολογίαι
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του 1905
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πίναξ εορτών καθ’ ας δεν εργάζονται τα δημοτικά σχολεία
Ν. Παπαμιχαλόπουλος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Φεβρουάριος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάρτιος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Απρίλιος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάϊος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούνιος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούλιος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αύγουστος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σεπτέμβριος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οκτώβριος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Νοέμβριος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Δεκέμβριος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Νόμοι περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαίδευσης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17-67
Πίναξ τελών χαρτοσήμου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 67
Διάταγμα περί συντάξεων πολιτικών υπαλλήλων
Ε.Α. Σίμος
PDF
σελ. 68-69
Κατάστασις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 70-71
Η εν Κρήτη εκπαίδευσις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 72-93
Νόμος περί οργανισμού της δημόσιας εκπαιδεύσεως
Α. Βορεάδης
PDF
σελ. 94-120
Η εν Κύπρω εκπαίδευσις
Κ.Ε. Σπένσερ
PDF
σελ. 121-142
Σαμιακή νομοθεσία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 143-158
Περί διδακτικών βιβλίων της τε δημοτικής και της μέσης εκπαιδεύσεως
Δημήτριος Γ. Πετρίδης
PDF
σελ. 159-162
Διάταγμα περί διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1896-1897
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 163-171
[Επιστολή - Ο επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων Αττικής]
Σπυρ. Κ. Προφαντόπουλος
PDF
σελ. 172-186
[Επιστολή - Προς τους κατά τον Νομόν Αργολίδος και Κορινθίας κ.διευθυντάς σχολείων]
Σπ. Χασιώτης
PDF
σελ. 186-189
[Επιστολή - Προς όλους τους δημοδιδασκάλους αμφοτέρων των φύλων του Νομού Αχαϊας
Γ. Χαραλάμπους
PDF
σελ. 189-191
[Επιστολές]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 192-244
Υποδειγματική διδασκαλία: το γράμμα Φ
Σωτήριος Δ. Ψαρός
PDF
σελ. 245-251
Υποτύπωσις διδασκαλίας αριθμητικής: ο αριθμός 4 (έννοια αυτού)
Βασίλειος Γ. Παπαγεωργίου
PDF
σελ. 251-261
Πραγματογνωσία: περί ιού
Ν. Πεμπλής
PDF
σελ. 262-267
Ανάγνωσις εν τη Γη τάξει του Δημοτικού
Κοσμάς Σπανίδης
PDF
σελ. 268-275
Ανάγνωσις εν τη Γη τάξει: έκθεσις περί του τρόπου διδασκαλίας της αναγνώσεως εν τη Γη τάξει του δημοτικού σχολείου
Κωνστ. Ν. Κωστόπουλος
PDF
σελ. 276-281
Αριθμητικής: περί κλασματικής μονάδος και κλασματικού αριθμού
Παναγ. Δ. Λιβαδάς
PDF
σελ. 281-285
Εισαγωγή εις σχέδιον διδασκαλίας: μαθήματος εκ της γραμματικής
Παναγιώτης Γ. Λιβαδάς
PDF
σελ. 285-289
Υποδειγματική διδασκαλία γεωγραφίας εν τη Δ’ τάξει
Ιωάννης Ραϊμόνδος
PDF
σελ. 290-297
Ελληνικής ιστορίας: αναλυτική έκθεσις περί του τρόπου της υποδειγματικής διδασκαλίας περί Ρήγα του Φεραίου
Κ. Χρηστίδης
PDF
σελ. 297-304
Υποδειγματική διδασκαλία περί οράσεως: έκθεσις περί του τρόπου της διδασκαλίας
Ιωάννης Φωτεινός
PDF
σελ. 305-309
Φυσικής πειραματικής (Ανάλυσις της πείρας των μαθητών)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 309-314
Γυμναστική: έκθεσις περί του τρόπου διδασκαλίας της γυμναστικής
Κωνστ. Ν. Κωστόπουλος
PDF
σελ. 314-317
Τύποι εγγράφων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 317-332
[Επιστολή]
Α. Μομφεράτος
PDF
σελ. 333-336
[Επιστολή]
Στέφ. Μ. Παρίδης
PDF
σελ. 337-338
Πίνακες στατιστικοί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Γενική κατάστασις της δημοτ. εκπαιδέυσεως εν Ελλάδι
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνες]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Πίνακας Περιεχομένων]
PDF
σελ. χωρίς σελ/μηση