[άτιτλο]

Σωκρ. Λ. Σκαρτσής

Περίληψη


εισαγωγικό σημείωμα: το περιοδικό και η αξία του στην πολιτιστική κίνηση της Πάτρας

Λέξεις κλειδιά


Υδρία, Πάτρα, πνευματική ζωή

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών