Προτάσεις για το δημοτικό τραγούδι

Σωκρ. Λ. Σκαρτσής

Περίληψη


Μέρος 3: "Το δημοτικό τραγούδι πρέπει να μελετηθεί". Μέρος 4: "Το δημοτικό τραγούδι λέει την ουσία της ελληνικής γλώσσας".

Λέξεις κλειδιά


δημοτικό τραγούδι, γλώσσα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών