Ορατίου ωδές

Οράτιος , Α. Η. Σακελλαρίου

Περίληψη


επιλογή: Ι, 37 Κλεοπάτρα. ΙΙΙ, 1 Αυτάρκεια

Λέξεις κλειδιά


ποίηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών