Προτάσεις για το δημοτικό τραγούδι

[ανυπόγραφο]

Περίληψη


Μέρος 8: Η μορφή του δημοτικού τραγουδιού είναι δυναμική

Λέξεις κλειδιά


δημοτικό τραγούδι, δεκαπεντασύλλαβος στίχος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών