Έναν καινούργιο κήπο μικρότερο, θα σου φκιάξω

Γιώργος Βέης

Περίληψη


Κι άλλη ποίηση (Κούρος 1976, Πρόλογος Φοίβου Δέλφη)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών