[άτιτλο]

Βίβιεν Τάφτ, Φωτεινή Πατρινού

Περίληψη


με αφορμή τα ποιήματα του W.C.Williams: This is just to say-The locust trea in flower και Between Walls

Λέξεις κλειδιά


ποίηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών