Τόμ. 1, Αρ. 6 (1973)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εξώφυλλο
PDF
Πάλι "Υδρία"…
Σωκράτης Λ. Σκαρτσής
PDF
1-2
Μελέτη ποίησης
[ανυπόγραφο]
PDF
2-5
Μελέτη γλώσσας
[ανυπόγραφο]
PDF
5
Λευτέρη Πούλιου: "Ποίηση, 2" (1973)
Αντρέας Μπελεζίνης
PDF
5-11
Το έπος του Γιλγαμές (β΄)
[ανυπόγραφο] , Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
11-13
Το παιδί
Ομάχα , Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
14
Μια παράδοση
Θ. Τρούπης
PDF
14
"Μελέται της Βουλευτικής Ευγλωττίας υπό Γ. Τερτσέτου εις το Αναγνωστήριον της Βουλής- κατά το 1848"
Γ. Τερτσέτης, Σπ. Λουκόπουλος
PDF
15
[άτιτλο]
Όμηρος
PDF
15-16
[ανυπόγραφο]
PDF
16-17
Βυζαντινή ποίηση
[ανυπόγραφο]
PDF
17-18
Πτωχοπρόδρομος
[ανυπόγραφο]
PDF
18-20
Λάμπρος, Το εσπέρας της Λαμπρής
Δ. Σολωμός
PDF
20
Δημοτικά
PDF
20-21
Τρία ποιήματα
Τερέζα Σινιγάλια
PDF
21
Μάρμαρα στα Ψηλαλώνια
Κώστας Στρατηγόπουλος
PDF
21
Το κήρυγμα του Κοσμά του Αιτωλού
Άρης Δρουκόπουλος
PDF
22-26
Θέματα Ιστορίας: Λικίνιος Μουκιανός
Βασ. Λ. Λάζαρης
PDF
26-27
Vasko Popa
[ανυπόγραφο]
PDF
27
Βαθιά μέσα μας
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
27
Ένα φαντασμένο λάθος
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
27-28
Κεφάλι χωρίς πατρίδα
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
28
Δράκοντας μέσα στη μήτρα
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
28
Ο θάνατος του αστρολόγου
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
28
Τίποτα
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
28
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
28-29
Μετά την αρχή
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
29
Μες στον ήλιο
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
29
Υπόγεια
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
29
Στο φεγγαρόφωτο
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
29
Πριν απ' το τέλος
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
29
Στο τέλος
Vasko Popa, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
29
Από τη σπηλιά μέχρι την εκκλησιά
Βασίλης Τσονάκας
PDF
30-31
Chi Juan, Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
31-32
Το σπίτι και το έλεος
Άγγελος Φώτιος Πασχαλάς
PDF
32
Άγγελος Φώτιος Πασχαλάς
Σωκρ.Λ. Σκαρτσής
PDF
33-37
Κανάλια: 1
Βασίλης Τσονάκας
PDF
37-39
Τέσσερα ποιήματα
Λάμπρος Χαλικιάς
PDF
39
Μίμηση
Λάμπρος Χαλικιάς
PDF
39-40
Αντιποίημα
Αντώνης Ελευθεριώτης
PDF
40
Στιγμιότυπο
Αντώνης Ελευθεριώτης
PDF
40
Στη θάλασσα…
Αντώνης Ελευθεριώτης
PDF
40
Αντ. Η. Σακελλαρίου
PDF
41-43
Έξι ποιήματα
Παν. Χαλούλος
PDF
43
Έξι τρίστιχα
Παν. Κερασίδης
PDF
43
Σημειώσεις κριτικής: "Παγκόσμιος Ελληνοδείκτης"-Πάτραι 1972, του Κώστα Ν. Τριανταφύλλου
Α.Φ . Πασχαλάς
PDF
44-45
PDF
45-48
[άτιτλο]
Α. Φ. Πασχαλάς
PDF
48-49
Σωκρ. Λ. Σκαρτσής
PDF
49-50
[διαφήμιση]
PDF
51
[διαφήμιση]
PDF
52
Δημοτικό
[ανυπόγραφο]
PDF
verso
[διαφήμιση]
PDF
53
Περιεχόμενα
PDF
verso
[διαφήμιση]
PDF
οπισθόφυλλο