Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αθανασόπουλος, Κ. Ευδ., παρουσ.