Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικηφόρος στο Δόγη της Βενετίας

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικηφόρος

Περίληψη


17ος αι.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών