Βιβλία που πήραμε

Σωκρ. Λ. Σκαρτσής

Περίληψη


Παρουσίαση βιβλίων των: Τάσος Κόρφης, Λάμπης Λούκος, Βασίλειος Καθάρειος, Τίμωνας Στρουθιάς, Σ. Νυδριώτης, Αντ. Δελώνης, Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης, Φιλ. Κων. Λουκέρης, Μαρία Παναγοπούλου, Παν. Παπακωστόπουλος

Λέξεις κλειδιά


ποίηση, διήγημα, Πάτρα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Δανϊηλίς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών